Chci být dobrovolníkem

Aktuální nabídky dobrovolnických příležitostí

V případě zájmu o jakoukoliv spolupráci pošlete prosím e-mail na adresu dobrovolnictvi@upol.cz.


ZŠ Přerov

Hledáme dobrovolníky na doučování dvou dívek, které chodí do 7. a 8. třídy základní školy. Předmětem doučování je český jazyk a matematika. Dobrovolnická aktivita se realizuje v Přerově na základní škole, dle časových možností dobrovolníka, alespoň 1 hodinu 2x týdně pro každou z dívek. Hledáme spíše studenty pedagogické fakulty, ale není to podmínkou.

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz


RC Heřmánek

Hledá dobrovolníka na doučování matematiky a fyziky pro dítě ve věku 12 let, které navštěvuje 7. třídu. Dobrovolnická aktivita je realizována v Olomouci dle časových možností dobrovolníka ideálně 1-2x za týden.

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz


Charita Olomouc

Hledá dobrovolníky na následující činnosti:

 • Pomoc při výdeji teplé stravy lidem bez domova. Dobrovolnická činnost se realizuje v Olomouci dle časových možností dobrovolníka, každou sobotu a neděli (11 - 14 hod). Není nutné zapojit se každý týden.   
 • Online doučování dětí základní školy. Dobrovolnická činnost se realizuje z domova dle časových možností dobrovolníka cca 1-2 hodiny týdně.  

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz


Terapeutická linka Sluchátko

Hledá dobrovolníky, kteří by poskytovali psychoterapii po telefonu klientům, kteří se ocitli v krizi. Dobrovolnická příležitost je vhodná pro absolventy tak i frekventanty posledního ročníku splňující 70% předepsaných hodin akreditovaného výcviku, pro které by práce na lince mohla být vítanou příležitostí k rozšíření své praxe.

Dobrovolnická aktivita se realizuje v přirozeném prostředí dobrovolníka dle jeho časových možností alespoň 1 hodinu týdně.

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz


JITRO Olomouc, o.p.s.

Hledá dobrovolníky do denního stacionáře pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením jako doprovod klientů (z nichž jsou imobilní a používají invalidní vozík) na výlety do města (například do kina, restaurace, muzea, cukrárny). Pomoc je realizována ve středy v dopoledních hodinách od 8:30 do 12:00 hod. Dále hledáme dobrovolníky na doprovod klientů na rehabilitační plavání, které se koná ve čtvrtky od 12:30 do 14:15 hod. Dobrovolnická aktivita se realizuje v Olomouci dle časových možností dobrovolníka. 

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz


Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

Hledá dobrovolníky na výpomoc v následujících aktivitách:

 • Sbírka Zasukované tkaničky, která se uskuteční ve dnech 22. 9.–24. 9 v Olomouci.  Dobrovolníci se mohou zapojit jako doprovod vozíčkářů, nebo ve dvojicích jako pomoc při vybírání financí pro Spolek. Není nutné účastnit se všech dní, ve kterých sbírka probíhá, můžete se zúčastnit například jednoho dne dle Vašich časových možností.   
 • Volnočasové aktivity s klienty (hraní her, doprovod na volnočasové aktivity, vycházky v okolí, společnost v domácnosti klienta) .

Dobrovolnická aktivita se realizuje v Olomouci dle časových možností dobrovolníka. 

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz


Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) 

Hledá dobrovolníky pro distanční doučování žáků – dětí migrantů. Děti navštěvují základní školu a mají velmi různorodou znalost češtiny, účelem je mimo jiné rozšiřování komunikačních dovedností a slovní zásoby. Dle individuálních potřeb jednotlivých dětí také vypomáhání i s jinými předměty. Zkušenost práce s dětmi či pedagogické vzdělání není podmínkou spíše výhodou.

Dobrovolnická aktivita se realizuje dle časových možností dobrovolníka alespoň 1,5 – 2 hodiny týdně.

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz


Poradna pro oběti trestných činů Bílý kruh bezpečí v Olomouci přijímá nové dobrovolníky na pozice psychosociálních a právních poradců. Podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání (Bc., Mgr.) v oborech právo, psychologie, sociální práce, pedagogika apod. Dále hledáme také dobrovolníky s ukončeným středoškolským vzděláním na pozici asistent na příjmu klientů. V případě zájmu nás kontaktujte dobrovolnictvi@upol.cz.


Pomoc pro jižní Moravu

Univerzita Palackého již neplánuje další hromadné výjezdy na jižní Moravu, navázali jsme však spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně. Nyní se zájemci o pomoc na jižní Moravě mohou hlásit pomocí aplikace MUNI POMÁHÁ nebo využít webovou stránku munipomaha.cz.

Kde je o dobrovolníky zájem?

Přehled organizací nabízejících dobrovolnické příležitosti prostřednictvím Dobrovolnického centra UP:

Academia Film Olomouc
www.afo.cz
Dobrovolnické příležitosti: kultura

Amelie, z. s.
www.amelie-zs.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Arcidiecézní charita Olomouc
www.acho.charita.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Bílý kruh bezpečí
www.bkb.cz
Dobrovolnické příležitosti: právní a psychologické poradenství

Czechitas z. s.
www.czechitas.cz
Dobrovolnické příležitosti: vzdělávací aktivity

Člověk v tísni, o. p. s.
www.clovekvtisni.cz
Dobrovolnické příležitosti: humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

DW7
www.divadlonacucky.cz
Dobrovolnické příležitosti: kultura

Fakultní nemocnice Olomouc
www.fnol.cz
Dobrovolnické příležitosti: nemocniční zařízení

Charita Olomouc
www.olomouc.charita.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit
www.inexsda.cz
Dobrovolnické příležitosti: děti a mládež, humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

JAN - Jdeme autistům naproti, z. s.
www.jan-olomouc.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby, děti a mládež

JITRO OLOMOUC, o. p. s.
www.jitro-olomouc.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

KAPPA-HELP, z. s.
www.kappa-help.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby, preventivní aktivity

Maltézská pomoc, o. p. s.
www.maltezskapomoc.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Mary's Meals ČR
www.marysmeals.cz
Dobrovolnické příležitosti: humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Nejste sami - mobilní hospic, z. ú.
www.nejstesami.eu
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Potravinová banka v Olomouckém kraji z. s.
www.pbolomouc.cz
Dobrovolnické příležitosti: humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

RC Heřmánek
www.rc-hermanek.cz
Dobrovolnické příležitosti: děti a mládež

Rodinné centrum Provázek z. s.
www.rcprovazek.cz
Dobrovolnické příležitosti: děti a mládež

Sdružení D, z. ú.
www.sdruzenid.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby, preventivní aktivity

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsaný spolek - Oblastní odbočka Olomouc (SONS ČR, z. s. - OO Olomouc)
www.sons.cz/olomouc
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s.
www.slunakov.cz
Dobrovolnické příležitosti: životní prostředí / ekologie

Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc
www.ranapece.cz/olomouc1
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.
www.tyflocentrum-ol.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Univerzita Palackého v Olomouci
www.upol.cz
Dobrovolnické příležitosti: univerzitní akce

Zet-My
www.zet-my.cz
Dobrovolnické příležitosti: homesharing, péče o handicapované děti

Přehled zpracován k 20. 8. 2020

Zásady pro dobrovolnickou činnost

Chcete se zapojit jako dobrovolník?

Zvažte své možnosti:

 • Zamyslete se nad tím, co umíte. Co můžete nabídnout?
 • Zvažte své časové možnosti.
 • Všímejte si potřeb svých sousedů.
 • Seznamte se s aktuální poptávkou organizací. Využijte FB nebo webové portály.
 • Kontaktujte poskytovatele sociálních služeb ve své obci nebo místní samosprávu.

Zdraví je prioritou:

 • Sledujte svůj zdravotní stav.
 • Respektujte doporučení a dodržujte bezpečnostní opatření.
 • Myslete na psychohygienu. Udržujte se v dobré psychické a fyzické kondici.

Základní pravidla spolupráce:

 • Respektujte nastavená pravidla práce organizací. Spolupracujte s koordinátorem dobrovolníků. Nebojte se klást otázky a sdílet své obavy. Včas avizujte těžkosti nebo problémové situace.
 • Dobrovolník není zaměstnanec, ale rozhodně má zodpovědnost vůči organizaci. Dodržujte proto jejich pokyny. 
 • V případě, že se rozhodnete pro sousedskou výpomoc, domluvte se na pravidlech.  Ujistěte se, že dobře rozumíte očekáváním člověka, kterému chcete pomoci. 
 • Nesuplujte profesionály. Držte si hranice ve vztahu.