Chci být dobrovolníkem

Aktuální nabídky dobrovolnických příležitostí

V případě zájmu o jakoukoliv spolupráci pošlete prosím e-mail na adresu dobrovolnictvi@upol.cz.


Dětský domov se školou Chrudim

Hledá dobrovolníky na výpomoc v následujících aktivitách:

 • Pomoc při prezenčním vyučování (pomoc konkrétnímu dítěti při zvládání zadaného úkolu nebo samostatné práce).
 • Volnočasové aktivity s dětmi (hraní her, vycházky v okolí, výlety, sportovní aktivity).

Hledáme spíše studenty pedagogické fakulty, ale není to podmínkou. Jde především o kladný vztah k dětem a ochotu pracovat s nimi. 

Dobrovolnická aktivita se realizuje v Chrudimi nebo v obci Přestavlky (u Chrasti) dle časových možností dobrovolníka. 


ZŠ a MŠ Svatoplukova Olomouc

Hledá dobrovolníky na doučování a pomoc s výukou pro děti. Pedagogické vzdělání není podmínkou - jedná se jen o podporu instruovanou odborníky ze školy. 

Dobrovolnická aktivita se realizuje v prostorách školy v dopoledních hodinách dle časových možností dobrovolníka. 


ZET-My, z.s. 

Hledá dobrovolníky – studenty speciální pedagogiky, sociální práce a oborů s podobným zaměřením, kteří by se zapojili do odlehčovací sociální služby a dalších aktivit spolku. Cílem služeb je odlehčit rodinám pečujícím o děti či dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. Společně s pracovníkem služby by dobrovolníci docházeli do domácnosti klienta (nebo s ním pobývali venku). Četnost spolupráce je dle možností studentů, měla by však být pravidelnější (například jedna asistence v týdnu). Aktivita zahrnuje zaškolení i pravidelnou supervizi, jedná se tedy o zajímavou příležitost praktického uplatnění znalostí z oboru speciální pedagogiky a sociální práce.

Zároveň organizace hledá dobrovolníky na výpomoc na příměstské tábory v termínech 19. - 23.7. a 16. - 20.8.2021.

Za pravidelnou aktivitu je možné získat potvrzení o praxi. Vítáni jsou i studenti jiných oborů se zájmem pomáhat. 

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz 


Nemocnice Šumperk, a.s.

Hledá dobrovolníky pro zajištění administrativy spojené s očkováním proti covid-19. Jedná se o práci na počítači v rámci informačních systémů bez nároků na oborovou kvalifikaci. Na činnost se uzavírá DPP.

Dobrovolnická aktivita se realizuje v nemocnici v Šumperku dle časových možností dobrovolníka. 

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz


Dětský domov a Základní škola Vizovice

Hledá dobrovolníky na pomoc se zvládáním online výuky. Doučování by se realizovalo přímo v Domově v dopoledních hodinách (8-12:30) a je určeno dětem z 1. ročníku SOU.

Aktivita zahrnuje výpomoc v dopoledních hodinách dle domluvy s vychovateli a časových možností dobrovolníka.

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz


Společnost Podané ruce

hledá dobrovolníky na výpomoc do Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Olomouci, Mohelnici, Zábřehu a Hanušovicích pro následující aktivity:

 • Asistence při online výuce dětí (1. a 2. stupeň ZŠ) v dopoledních hodinách od 8:00 – za přítomnosti sociálního pracovníka
 • volnočasové aktivy s klienty zařízení ve všední dny od 13. do 17. hodiny 

Dobrovolnická aktivita se realizuje výlučně v prostorách jednotlivých zařízení v Olomouci, Mohelnici, Zábřehu a Hanušovicích v uvedených časových intervalech dle možností dobrovolníka. Za tuto aktivitu je možné získat potvrzení o splnění povinné praxe.

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz


Charita Olomouc - Domov sv. Anežky Olomouc na Svatém Kopečku

hledá dobrovolníky na výpomoc u následujících aktivit:

 • volnočasové aktivy s obyvateli Domova (procházky s lidmi na invalidním vozíku, organizování výletů, hraní deskových her, zpívání písniček, rukodělné činnosti, pečení), rozpravy o těžkých životních situacích, které zažili
 • vaření obědů o víkendech (je nutné, aby měl dobrovolník potravinářský průkaz), vaří se cca 30 porcí
 • rehabilitace s obyvateli Domova – nejde o odbornou rehabilitaci, ale základní cvičení s jednotlivci

Dobrovolnická aktivita se realizuje v Domově sv. Anežky na Svatém Kopečku u Olomouce dle časových možností dobrovolníka.

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz


Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves

Hledá dobrovolníky na výpomoc a to v těchto oblastech:

 • pomoc s distanční výukou pro děti se zvláštními potřebami - není nutné studium pedagogických oborů
 • trávení volného času s dětmi – procházky, sportování, tvoření
 • pomoc v kuchyni - vaření, úklid, nákup potravin
 • psychologická podpora pro děti i vychovatele 

Dobrovolnická aktivita se realizuje ve Staré Vsi (u Přerova) dle časových možností dobrovolníka.

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz


Spolek Zastavme Utrpení - provoz Psího domova Pod křídly anděla Žerotín

Hledá dobrovolníky s kladným vztahem ke zvířatům pro výpomoc ve zvířecím útulku. Práce po dohodě zahrnuje jak péči o zvířata (převozy zvířat k veterináři, venčení, krmení), tak pomoc při udržování areálu, drobných stavbách pro zvířata či možnost dočasné péče ve vlastním domově (náklady na péči hradí spolek).

Dobrovolnická aktivita se realizuje v obci Žerotín (nedaleko Šternberku) dle časových možností dobrovolníka.

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz


INEX: sdružení dobrovolných aktivit – koordinace workcampů

Nabízí možnost zapojit se do projektu INSPIRIT pro lídry v oblasti dobrovolnických aktivit. Účastníci si mohou vybrat z dobrovolnických projektů zaměřených na ekologii, renovaci, sociální práci či komunitní rozvoj organizovaných s místními neziskovkami, spolky a obcemi. Součástí je školení a potvrzení o uznání dobrovolnické praxe. Více informací

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz


Dětský domov Prostějov

Hledá dobrovolníky na doučování a pomoc s výukou pro děti z rodinných skupin DD (věkové rozpětí 6 – 20 let). Není nutné studium pedagogických oborů, pouze ochota dojíždět a věnovat se přípravě výuky. 

Dobrovolnická aktivita se realizuje v Prostějově dle časových možností dobrovolníka.

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz


Doučování handicapovaných dětí

Pro klienty olomouckých rodinných center hledáme dobrovolníky na doučování a pomoc s výukou pro handicapované žáky základních škol. Jedná se především o děti s různým stupněm autismu, případně lehké mentální retardace.
Dobrovolnická aktivita se realizuje v Olomouci dle časových možností dobrovolníka.

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz


Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

Hledá dobrovolníky, kteří by mohli poskytnout průvodcovskou službu nevidomým osobám v naléhavých případech - návštěva lékaře, úřadu, pomoc s nákupem nutných potřeb - potraviny, léky apod. Jednalo by se o jednorázové výpomoci, nikoliv pravidelné činnosti.

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz


Dětský domov Hranice

Hledá dobrovolníky, kteří by pomohli s hlídáním dětí předškolního věku a vytvářením programu pro ně. U dobrovolníků je vhodná studijní specializace (speciální nebo sociální pedagogika), kdy je možné uskutečnit zde povinnou praxi studentů, ale není podmínkou!

Aktivita zahrnuje výpomoc především v dopoledních hodinách dle domluvy s vychovateli a časových možností dobrovolníka.

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz


Domov pokojného stáří v Bohuslavicích

Hledá dobrovolníky na výpomoc na pečovatelskou službu, odlehčovací službu a volnočasové aktivity.

Dobrovolnická aktivita se realizuje v Bohuslavicích u Konice dle časových možností dobrovolníka.

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz


Rodinné centrum Heřmánek

Hledá na dlouhodobější spolupráci dobrovolníky, kteří by v rodinách samoživitelů pomohli s občasným hlídáním dětí, případně doučováním či doprovodem na kroužky.
Dobrovolnická aktivita se realizuje v Olomouci dle časových možností dobrovolníka.

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz


Armáda spásy, centrum sociálních služeb Šumperk

Hledá dobrovolníky v zimním období (1. 12. 2020 – 31. 3. 2021, není nutné být k dispozici po celou dobu) pro pomoc při zajištění provozu dvou pracoven pro osoby bez domova – Noclehárny a Nízkoprahového denního centra. Náplní práce je zajištění provozu zimního programu pro osoby bez přístřeší: přijímání zájemců, evidence, výdej polévky, umožnění využit hygienické zázemí sprchy, nabídka bezplatného výdeje ošacení, zajištění noclehu. Je požadován zdravotní průkaz.

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz


Bílý kruh bezpečí, z.s.

Hledá dobrovolníky pro poradenskou činnost pro své klienty na pozice:

 • poradce ve věci právních otázek - poptáváni jsou absolventi oboru Právo včetně doktorandů nebo studenti jeho posledního ročníku
 • psychosociální poradce – poptáváni absolventi bakalářského či magisterského programu psychologie, speciální pedagogika a sociální práce
 • asistent na příjmu klientů – vhodné pro aktuálně studující studenty výše uvedených oborů, možnost rozšířené praxe a práce s klienty do absolutoriu

Dobrovolnická aktivita se realizuje dle časových možností dobrovolníka.

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz


Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) 

Hledá dobrovolníky pro distanční doučování žáků – dětí migrantů. Ve spolupráci s několika základními školami organizace pomáhá dětem s omezenými znalostmi češtiny se lépe orientovat v učivu a vypracovávat úkoly zadané školou. Celé doučování probíhá kompletně online.

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz


Kde je o dobrovolníky zájem?

Přehled organizací nabízejících dobrovolnické příležitosti prostřednictvím Dobrovolnického centra UP:

Academia Film Olomouc
www.afo.cz
Dobrovolnické příležitosti: kultura

Amelie, z. s.
www.amelie-zs.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Arcidiecézní charita Olomouc
www.acho.charita.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Bílý kruh bezpečí
www.bkb.cz
Dobrovolnické příležitosti: právní a psychologické poradenství

Czechitas z. s.
www.czechitas.cz
Dobrovolnické příležitosti: vzdělávací aktivity

Člověk v tísni, o. p. s.
www.clovekvtisni.cz
Dobrovolnické příležitosti: humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

DW7
www.divadlonacucky.cz
Dobrovolnické příležitosti: kultura

Fakultní nemocnice Olomouc
www.fnol.cz
Dobrovolnické příležitosti: nemocniční zařízení

Charita Olomouc
www.olomouc.charita.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit
www.inexsda.cz
Dobrovolnické příležitosti: děti a mládež, humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

JAN - Jdeme autistům naproti, z. s.
www.jan-olomouc.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby, děti a mládež

JITRO OLOMOUC, o. p. s.
www.jitro-olomouc.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

KAPPA-HELP, z. s.
www.kappa-help.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby, preventivní aktivity

Maltézská pomoc, o. p. s.
www.maltezskapomoc.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Mary's Meals ČR
www.marysmeals.cz
Dobrovolnické příležitosti: humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Nejste sami - mobilní hospic, z. ú.
www.nejstesami.eu
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Potravinová banka v Olomouckém kraji z. s.
www.pbolomouc.cz
Dobrovolnické příležitosti: humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

RC Heřmánek
www.rc-hermanek.cz
Dobrovolnické příležitosti: děti a mládež

Rodinné centrum Provázek z. s.
www.rcprovazek.cz
Dobrovolnické příležitosti: děti a mládež

Sdružení D, z. ú.
www.sdruzenid.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby, preventivní aktivity

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsaný spolek - Oblastní odbočka Olomouc (SONS ČR, z. s. - OO Olomouc)
www.sons.cz/olomouc
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s.
www.slunakov.cz
Dobrovolnické příležitosti: životní prostředí / ekologie

Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc
www.ranapece.cz/olomouc1
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.
www.tyflocentrum-ol.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Univerzita Palackého v Olomouci
www.upol.cz
Dobrovolnické příležitosti: univerzitní akce

Zet-My
www.zet-my.cz
Dobrovolnické příležitosti: homesharing, péče o handicapované děti

Přehled zpracován k 20. 8. 2020

Zásady pro dobrovolnickou činnost

Chcete se zapojit jako dobrovolník?

Zvažte své možnosti:

 • Zamyslete se nad tím, co umíte. Co můžete nabídnout?
 • Zvažte své časové možnosti.
 • Všímejte si potřeb svých sousedů.
 • Seznamte se s aktuální poptávkou organizací. Využijte FB nebo webové portály.
 • Kontaktujte poskytovatele sociálních služeb ve své obci nebo místní samosprávu.

Zdraví je prioritou:

 • Sledujte svůj zdravotní stav.
 • Respektujte doporučení a dodržujte bezpečnostní opatření.
 • Myslete na psychohygienu. Udržujte se v dobré psychické a fyzické kondici.

Základní pravidla spolupráce:

 • Respektujte nastavená pravidla práce organizací. Spolupracujte s koordinátorem dobrovolníků. Nebojte se klást otázky a sdílet své obavy. Včas avizujte těžkosti nebo problémové situace.
 • Dobrovolník není zaměstnanec, ale rozhodně má zodpovědnost vůči organizaci. Dodržujte proto jejich pokyny. 
 • V případě, že se rozhodnete pro sousedskou výpomoc, domluvte se na pravidlech.  Ujistěte se, že dobře rozumíte očekáváním člověka, kterému chcete pomoci. 
 • Nesuplujte profesionály. Držte si hranice ve vztahu.