Chci být dobrovolníkem

Aktuální nabídky dobrovolnických příležitostí

V případě zájmu o jakoukoliv spolupráci pošlete prosím e-mail na adresu dobrovolnictvi@upol.cz.


Rodinné centrum Heřmánek

Hledá na dlouhodobější spolupráci dobrovolníky, kteří by v rodinách samoživitelů pomohli s občasným hlídáním dětí, případně doučováním či doprovodem na kroužky.
Dobrovolnická aktivita se realizuje v Olomouci dle časových možností dobrovolníka.

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz


Armáda spásy, centrum sociálních služeb Šumperk

Hledá dobrovolníky v zimním období (1. 12. 2020 – 31. 3. 2021, není nutné být k dispozici po celou dobu) pro pomoc při zajištění provozu dvou pracoven pro osoby bez domova – Noclehárny a Nízkoprahového denního centra. Náplní práce je zajištění provozu zimního programu pro osoby bez přístřeší: přijímání zájemců, evidence, výdej polévky, umožnění využit hygienické zázemí sprchy, nabídka bezplatného výdeje ošacení, zajištění noclehu. Je požadován zdravotní průkaz.

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz


Bílý kruh bezpečí, z.s.

Hledá dobrovolníky pro poradenskou činnost pro své klienty na pozice:

 • poradce ve věci právních otázek - poptáváni jsou absolventi oboru Právo včetně doktorandů nebo studenti jeho posledního ročníku
 • psychosociální poradce – poptáváni absolventi bakalářského či magisterského programu psychologie, speciální pedagogika a sociální práce
 • asistent na příjmu klientů – vhodné pro aktuálně studující studenty výše uvedených oborů, možnost rozšířené praxe a práce s klienty do absolutoriu

Dobrovolnická aktivita se realizuje dle časových možností dobrovolníka.

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz


ZET-my, z.s.

Hledá dobrovolníky – studenty speciální pedagogiky, kteří by se zapojili do služby tzv. homesharingu, jež má za cíl odlehčit rodinám pečujícím o děti s mentálním a kombinovaným postižením. Společně s pracovníkem služby by dobrovolníci docházeli v předem dohodnutém čase v rámci sociální služby do domácnosti klienta a věnovali se s kmenovým pracovníkem služby klientovi. Četnost spolupráce by se dohodla dle možností studentů, měla by však být pravidelnější (například jedno odpoledne v týdnu). Aktivita zahrnuje zaškolení i pravidelnou supervizi, jedná se tedy o zajímavou příležitost praktického uplatnění znalostí z oboru speciální pedagogiky.

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz


Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) 

Hledá dobrovolníky pro distanční doučování žáků – dětí migrantů. Ve spolupráci s několika základními školami organizace pomáhá dětem s omezenými znalostmi češtiny se lépe orientovat v učivu a vypracovávat úkoly zadané školou. Celé doučování probíhá kompletně online.

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz


Kde je o dobrovolníky zájem?

Přehled organizací nabízejících dobrovolnické příležitosti prostřednictvím Dobrovolnického centra UP:

Academia Film Olomouc
www.afo.cz
Dobrovolnické příležitosti: kultura

Amelie, z. s.
www.amelie-zs.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Arcidiecézní charita Olomouc
www.acho.charita.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Bílý kruh bezpečí
www.bkb.cz
Dobrovolnické příležitosti: právní a psychologické poradenství

Czechitas z. s.
www.czechitas.cz
Dobrovolnické příležitosti: vzdělávací aktivity

Člověk v tísni, o. p. s.
www.clovekvtisni.cz
Dobrovolnické příležitosti: humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

DW7
www.divadlonacucky.cz
Dobrovolnické příležitosti: kultura

Fakultní nemocnice Olomouc
www.fnol.cz
Dobrovolnické příležitosti: nemocniční zařízení

Charita Olomouc
www.olomouc.charita.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit
www.inexsda.cz
Dobrovolnické příležitosti: děti a mládež, humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

JAN - Jdeme autistům naproti, z. s.
www.jan-olomouc.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby, děti a mládež

JITRO OLOMOUC, o. p. s.
www.jitro-olomouc.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

KAPPA-HELP, z. s.
www.kappa-help.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby, preventivní aktivity

Maltézská pomoc, o. p. s.
www.maltezskapomoc.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Mary's Meals ČR
www.marysmeals.cz
Dobrovolnické příležitosti: humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Nejste sami - mobilní hospic, z. ú.
www.nejstesami.eu
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Potravinová banka v Olomouckém kraji z. s.
www.pbolomouc.cz
Dobrovolnické příležitosti: humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

RC Heřmánek
www.rc-hermanek.cz
Dobrovolnické příležitosti: děti a mládež

Rodinné centrum Provázek z. s.
www.rcprovazek.cz
Dobrovolnické příležitosti: děti a mládež

Sdružení D, z. ú.
www.sdruzenid.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby, preventivní aktivity

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsaný spolek - Oblastní odbočka Olomouc (SONS ČR, z. s. - OO Olomouc)
www.sons.cz/olomouc
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s.
www.slunakov.cz
Dobrovolnické příležitosti: životní prostředí / ekologie

Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc
www.ranapece.cz/olomouc1
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.
www.tyflocentrum-ol.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Univerzita Palackého v Olomouci
www.upol.cz
Dobrovolnické příležitosti: univerzitní akce

Zet-My
www.zet-my.cz
Dobrovolnické příležitosti: homesharing, péče o handicapované děti

Přehled zpracován k 20. 8. 2020

Zásady pro dobrovolnickou činnost

Chcete se zapojit jako dobrovolník?

Zvažte své možnosti:

 • Zamyslete se nad tím, co umíte. Co můžete nabídnout?
 • Zvažte své časové možnosti.
 • Všímejte si potřeb svých sousedů.
 • Seznamte se s aktuální poptávkou organizací. Využijte FB nebo webové portály.
 • Kontaktujte poskytovatele sociálních služeb ve své obci nebo místní samosprávu.

Zdraví je prioritou:

 • Sledujte svůj zdravotní stav.
 • Respektujte doporučení a dodržujte bezpečnostní opatření.
 • Myslete na psychohygienu. Udržujte se v dobré psychické a fyzické kondici.

Základní pravidla spolupráce:

 • Respektujte nastavená pravidla práce organizací. Spolupracujte s koordinátorem dobrovolníků. Nebojte se klást otázky a sdílet své obavy. Včas avizujte těžkosti nebo problémové situace.
 • Dobrovolník není zaměstnanec, ale rozhodně má zodpovědnost vůči organizaci. Dodržujte proto jejich pokyny. 
 • V případě, že se rozhodnete pro sousedskou výpomoc, domluvte se na pravidlech.  Ujistěte se, že dobře rozumíte očekáváním člověka, kterému chcete pomoci. 
 • Nesuplujte profesionály. Držte si hranice ve vztahu.