Skip to main content

Nominujte dobrovolníky do soutěže o cenu rektora

Dělat něco pro druhé nad rámec svých povinností, věnovat svůj volný čas i energii pro zlepšení světa kolem nás není úplně samozřejmé. Ale bez dobrovolníků by spousta služeb, akcí i organizací mohla fungovat jen stěží. Univerzita proto klade na dobrovolnictví velký důraz a podporuje ho i každoročním vyhlášením soutěže o Cenu rektora pro dobrovolníky z řad studentů, absolventů a pracovníků Univerzity Palackého. Právě nyní je možné navrhovat budoucí laureáty této ceny.

Cena rektora pro dobrovolníky se uděluje od roku 2017 studentům a zaměstnancům UP za zásluhy v oblasti dobrovolnictví, kterých dosáhli v příslušném akademickém roce.

„Myslím, že události z poslední doby, ať už to byla pandemie covidu-19 nebo válka, kterou rozpoutalo Rusko proti Ukrajině, jasně ukázaly, jaký smysl dobrovolnická práce má a jak je potřebná. Jsem velmi rád, že každým rokem přibývá studentů i zaměstnanců naší univerzity, kteří se do těchto aktivit zapojují,“ uvedl rektor Martin Procházka.

Dobrovolníka nominuje organizace, u které vykonává dobrovolnickou činnost, Dobrovolnické centrum UP nebo zaměstnanci či studenti UP.

„Komise složená ze zástupců UP bude hodnotit zaslané návrhy v oblastech dobrovolnictví: děti a mládež, životní prostředí, sociální služby, kultura, dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních, univerzitní akce, rozvojová spolupráce, humanitární pomoc a mezinárodní dobrovolnictví. Laureáty ceny poté představíme na univerzitním festivalu MEET UP v září 2023,“ doplnila manažerka Dobrovolnického centra UP Vladimíra Sedláčková.

Návrhy na nominaci dobrovolníka se přijímají do 31. srpna 2023. Nominační list je k vyplnění zde.