Skip to main content

Domov pro seniory Napajedla

Domov pro seniory v Napajedlích hledá dobrovolníka, který by pomohl klientům, kteří mají obtíže v řeči či obtíže s vyjadřováním. Velký zájem mezi klienty je též o pohybová a protahovací cvičení, či poskytnutí masáže aj. Pro všechny je pohyb velice důležitý, proto by rádi našli jakéhokoli zájemce, avšak obzvláště oborů logopedie či fyzioterapie. Nabízí vstřícnou podporu při získávání nových zkušeností. Jde by o dobrovolnictví ve volném čase, které je možno flexibilně upravovat.

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz