Skip to main content

Sdružení D – program Na cestě

Hledáme dobrovolníky na vrstevnické provázení klientů. Klienti jsou ve věku 10–18 let, bývají v péči dětských domovů, orgánů sociálně právní ochrany dětí, pedagogicko-psychologických poraden, školních psychologů, v náhradní rodinné péči nebo s obtížemi v sociální komunikaci. Dobrovolnictví je zaměřené na vytvoření vztahu mezi proškoleným dobrovolníkem a klientem v délce půl až dva roky. Potkávat se budete cca. na 2 hodiny týdně a dělali aktivity, které by zrovna odrážely potřeby klienta – sport, kultura, divadlo, geocaching, vaření, procházky aj… Dobrovolník získá zkušenosti z přímé práce s klientem, naučí se metodicky vést vztah, získá bezplatný přípravný výcvik, možnost skupinových i individuálních intervizí, drobnou finanční odměnu za administrativní činnosti a další výhody.

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz