Skip to main content

Zet – My, z. s.

Hledá dobrovolníky:

  • na podporu při Příměstských odlehčovacích týdnech v termínech 10.–14. 7. a 7. –11. 8., které pořádá pro své klienty (dospělé a děti od 4 let s kombinovaným, mentálním postižením, včetně osob s poruchou autistického spektra). Záměrem této akce je především odlehčit pečující rodině od náročné a nepřetržité péče v letních měsících, kdy postrádají podporu ze strany školních zařízení. Náplní těchto dní budou povětšinou krátké výlety do okolí a procházky. Dobrovolník spolku Zet-My není s klientem nikdy sám, získá podporu profesionálních asistentů a nabere cenné zkušenosti s touto cílovou skupinou.
  • do terénní odlehčovací služby k lidem s postižením, se kterými naši asistenti tráví čas nejčastěji venku, v přírodě, na procházkách nebo kávě. Společně strávený čas klienty obohacuje o nové zážitky a umožňuje jim navázat nové vztahy.
  • do nového projektu Šance na samostatnost všech dětí s postižením, kteří jeden čtvrtek v měsíci od 16.30 do 18.30 poskytnou podporu dětem s postižením v naší herně, zatímco rodiče budou ve svépomocných skupinách nacházet možnosti podpory ze stran odborníků, sdílení vlastních úspěchů, společné hledání cest k samostatnosti a definování dalšího směru buducnosti dítěte a rodiny.

Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz.