Skip to main content

Aktuální nabídka dobrovolnických příležitostí

Domov pro seniory Napajedla

16. 6. 2023
Domov pro seniory v Napajedlích hledá dobrovolníka, který by pomohl klientům, kteří mají obtíže v řeči či obtíže s vyjadřováním. Velký zájem mezi klienty je též o pohybová a protahovací cvičení, či…

Sdružení D – program Na cestě

30. 5. 2023
Hledáme dobrovolníky na vrstevnické provázení klientů. Klienti jsou ve věku 10–18 let, bývají v péči dětských domovů, orgánů sociálně právní ochrany dětí, pedagogicko-psychologických poraden, školn…

Emil open – Letní evropské hry handicapované mládeže

25. 5. 2023
Hledáme dobrovolníky na pomoc při organizaci sportovního dne Letních evropských her handicapované mládeže. Dobrovolníci si mohou vybrat, v jaké sekci by mohli vypomáhat (na sportovištích, na ubytov…

Tyflocentrum Pardubice, o.p.s.

18. 5. 2023
Hledáme: Dobrovolníka/dobrovolnici pro 33letého muže se zrakovým postižením, který chodí rád plavat do pardubického aquacentra. Hledá někoho, kdo by mu po dobu, co bude plavat v pardubickém aq…

Maltézská pomoc

16. 5. 2023
Hledáme dobrovolníky všech věkových kategorií k dětem na doučování nebo trávení volného času v rámci sociální služby Maltézské pomoci. Místo výkonu dobrovolnictví je Olomouc nebo Přerov. Hledáme…

JITRO Olomouc, o.p.s.

16. 5. 2023
Hledáme dobrovolníky do denního stacionáře pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením jako doprovod klientů (z nichž jsou imobilní a používají invalidní vozík) na výlety do města (například do…

Rodinné centrum Heřmánek

11. 5. 2023
Hledáme dobrovolníka/dobrovolnici na pomoc chlapci s lehkým mentálním postižením (26 let), kterého čekají v červnu zkoušky v oboru Pomocné zahradnické práce. Činnost dobrovolníka by spočívala v…

Zet – My, z. s.

9. 5. 2023
Hledá dobrovolníky: na podporu při Příměstských odlehčovacích týdnech v termínech 10.–14. 7. a 7. –11. 8., které pořádá pro své klienty (dospělé a děti od 4 let s kombinovaným, mentálním posti…

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

27. 4. 2023
Hledáme dobrovolníky, kteří by trávili čas s našimi klienty. Nejčastěji se jedná o procházky, doprovody, pomoc při volnočasových aktivitách, hraní společenských her v domácnosti klienta. Scházení d…

Klub kreativity Slunečnice

20. 3. 2023
Hledáme dobrovolníky na pomoc při konání kroužků, asistenci i samotné práci při kreativním tvoření. Dobrovolnická aktivita se realizuje 3x do měsíce, kdy jsou potřeba 2 dobrovolníci, ve Velké Bystř…

Chovatelská stanice Grande Torrente

20. 3. 2023
Hledáme dobrovolníky do chovatelské stanice Německých ovčáků a Maremmansko abruzských pasteveckých psů. Jedná se o volnočasové dogtrek, canicros, venčení, hraní, česání, úklid, možné i výlety. Akti…

Divadlo na cucky

20. 3. 2023
Hledáme nové parťáky/parťačky do našeho produkčního týmu. Jedná se o aktivity spojené s chodem organizace a podílení se na akcích. Způsoby, jakými můžete participovat na našem fungování, jsou různé…

Amelie, z. s.

18. 3. 2023
Hledáme dobrovolníky pro pomoc v olomouckém Centru Amelie pomáhajícím dospělým onkologicky nemocným a jejich blízkým. Proškolení dobrovolníci pomáhají při skupinových tvořivých nebo pohybových akti…

Fakultní nemocnice Olomouc

15. 3. 2023
Hledáme dobrovolníky, kteří by pomohli v ambulantní klinice s doručením kávy a čaje mezi 9:00–11:45 (pouze na jednu hodinu). Dobrovolníci musí absolvovat školení, které se koná v dubnu a říjnu každ…

Potravinová banka v Olomouckém kraji, z.s.

15. 3. 2023
Hledáme dobrovolníky pro pomoc při třídění ve skladu Potravinové banky v Řepčíně v Olomouci. Třídění potravin probíhá každý den v týdnu, kromě úterý, od 8:00 do 15:30. Kontakt: dobrovolnictvi@upol.cz.

Rodinné centrum Provázek

14. 3. 2023
Hledáme studenty pedagogických a sociálních oborů či jejich absolventy, pro zapojení se do dobrovolnické příležitosti při trávení volného času s ukrajinskými dětmi, od batolecího věku, do 1. stupně…

Chráněné bydlení Domova Daliborka v Prostějově

13. 3. 2023
(cílová skupina – lidé s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením) hledá dobrovolníka : pro klienta (muže) – sportovně založeného dobrovolníka na vyjížďky na kole nebo delší procházky (cíle…

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS)

10. 3. 2023
Hledáme dobrovolníka: který by doprovázel nevidomý pár z Ukrajiny na nákup, procházku a další potřebná místa. Pro výkon dobrovolnické činnosti je vítaná znalost ukrajinského, případně ruského jazyk…

Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.

9. 3. 2023
Hledáme dobrovolníky, kteří by rádi trávili aktivní čas se seniory. Jedná se o náplň volného času seniora (čtení aj.). Dobrovolnická příležitost se realizuje v domácím prostředí klienta podle časov…

Fotbal pro rozvoj – Liga férového fotbalu

6. 3. 2023
Hledáme dobrovolníky pro fotbalový hrací den v Olomouci. Konkrétně se jedná o: organizaci průběhu akce (např. zápis hráčů do prezenční listiny, dohled nad herním vybavením, vylepením bannerů, po…

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit

3. 3. 2023
Hledá dobrovolné vedoucí krátkodobých mezinárodních projektů – workcampů. „Workcamp je 1 až 3 týdny trvající mezinárodní dobrovolnický projekt, kde spolu pracuje, tráví volný čas, poznává okolí a m…

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

2. 3. 2023
Hledá dobrovolníky na: zkrášlování a údržbu galerie v přírodě: péče o umělecká díla, herní prvky a mobiliář, sečení trávy a hrabání; obsluhu stanoviště pro děti, která jsou na akcích pro ro…

Terapeutická linka Sluchátko

2. 3. 2023
Hledáme dobrovolníky psychoterapeuty na psychoterapeutickou telefonní linku. Službu je možné vyknávat odkukoliv a je vhodná i pro frekventanty akreditovaného výcviku, pro které by práce na lince mo…

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI)

1. 3. 2023
Hledá dobrovolníky pro distanční doučování žáků, jejich mateřským jazykem není čeština. Dobrovolnictví probíhá formou distanční výuky (pod vedením pracovníků organizace), kdy dobrovolníci pomáhají …

Bílý kruh bezpečí

28. 2. 2023
Poradna pro oběti trestných činů Bílý kruh bezpečí v Olomouci přijímá nové dobrovolníky na pozice psychosociálních a právních poradců. Podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání (Bc., Mgr.) v obo…