Jsme velmi hrdí na všechny z vás, kteří se v aktuální krizové situaci hlásíte a chcete pomoci. Váš elán je cítit všude.

Sledujte naši aktualizovanou poptávku na odkazu Pro dobrovolníky.

Neočekávejte však prosím, že budete všichni ihned osloveni v řádu hodin. Dobře zkoordinovat dobrovolnickou pomoc, byť sebelépe míněnou, je klíčové pro její úspěšnou realizaci a někdy to může chvíli trvat. Pokud se na vás v tomto období nedostane, nezoufejte, díky vaší registraci do databáze se vám můžeme ozvat v průběhu dalších měsíců a let!

V rámci aktuální situace UP spolupracuje třeba s Fakultní nemocnicí Olomouc či Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje. Podrobněji si o tom můžete přečíst na stránce Aktuálně. Další formy pomoci se pak vyjednávají ve spolupráci s městem, krajem či olomouckou Charitou. Jsme k dispozici i jiným organizacím, které potřebují v této mimořádné situaci metodickou podporu a supervizi dobrovolnického programu či mají zájem o dobrovolníky z řad studentů a zaměstnanců UP.