Skip to main content
  • Dobrovolníci jsou osoby, které bez nároku na finanční odměnu věnují svůj čas, energii, vědomosti i dovednosti ve prospěch ostatních lidí.
  • Dobrovolníci jsou osoby, které bez nároku na finanční odměnu věnují svůj čas, energii, vědomosti i dovednosti ve prospěch ostatních lidí.
  • Dobrovolníci jsou osoby, které bez nároku na finanční odměnu věnují svůj čas, energii, vědomosti i dovednosti ve prospěch ostatních lidí.
  • Dobrovolníci jsou osoby, které bez nároku na finanční odměnu věnují svůj čas, energii, vědomosti i dovednosti ve prospěch ostatních lidí.
  • Dobrovolníci jsou osoby, které bez nároku na finanční odměnu věnují svůj čas, energii, vědomosti i dovednosti ve prospěch ostatních lidí.

Nejbližší akce

Posláním Dobrovolnického centra UP je zprostředkovat kontakt mezi studentským a akademickým prostředím a institucemi, jež zajišťují pomoc lidem, kteří ji potřebují.

Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého v Olomouci vzniklo v roce 2016 jako první dobrovolnické centrum zřízené univerzitou v České republice.

Ve spolupráci se studenty a pracovníky UP a dalšími subjekty podporujeme téma dobrovolnictví jako příležitost vlastního seberozvoje, podporu občanské angažovanosti a plnění tzv. třetí role univerzity.