Skip to main content

Pro dobrovolníky


Věříme, že studenti by měli být aktivními občany a dobrovolnictví je jednou ze skvělých příležitostí, jak měnit prostředí kolem tebe. Naše Dobrovolnické centrum je prvním českým univerzitním centrem, které sdružuje aktivní studenty a zprostředkovává jim dobrovolnické příležitosti. Centrum pomáhá studentům a zaměstnancům UP zorientovat se v nabídce organizací, jež s dobrovolníky spolupracují a získat tak zkušenosti s koordinovanou pomocí dalším lidem.

Co obnáší naše práce?

 • podporujeme dobrovolnictví jako příležitost vlastního seberozvoje a získávání zkušeností

 • koordinujeme poptávku a nabídku dobrovolnických příležitostí pro studenty a zaměstnance UP

 • vzděláváme v oblasti odborných, právních a personálních otázek dobrovolnické činnosti

 • evidujeme a oceňujeme dobrovolnické aktivity studentů a zaměstnanců UP

V případě zájmu o jakoukoliv spolupráci pošlete prosím e-mail na adresu dobrovolnictvi@upol.cz.

Zaregistrujte se a staňte se dobrovolníkem (při registraci zaškrtněte „Chci být dobrovolník“)

KDE JE O NAŠE DOBROVOLNÍKY ZÁJEM?

Přehled organizací nabízejících dobrovolnické příležitosti prostřednictvím Dobrovolnického centra UP:

  • Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
   zapsaný spolek – Oblastní odbočka Olomouc (SONS ČR, z. s. – OO Olomouc)
   www.sons.cz/olomouc

  • Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s.
   www.slunakov.cz

   Přehled zpracován k 19. 2. 2024

   Chcete se zapojit jako dobrovolník? Zásady pro dobrovolnickou činnost

   Zvažte své možnosti:

   • Zamyslete se nad tím, co umíte. Co můžete nabídnout?

   • Zvažte své časové možnosti.

   • Všímejte si potřeb svých sousedů.

   • Seznamte se s aktuální poptávkou organizací. Využijte FB nebo webové portály.

   • Kontaktujte poskytovatele sociálních služeb ve své obci nebo místní samosprávu.

   Zdraví je prioritou:

   • Sledujte svůj zdravotní stav.

   • Respektujte doporučení a dodržujte bezpečnostní opatření.

   • Myslete na psychohygienu. Udržujte se v dobré psychické a fyzické kondici.

   Základní pravidla spolupráce:

   • Respektujte nastavená pravidla práce organizací. Spolupracujte s koordinátorem dobrovolníků. Nebojte se klást otázky a sdílet své obavy. Včas avizujte těžkosti nebo problémové situace.

   • Dobrovolník není zaměstnanec, ale rozhodně má zodpovědnost vůči organizaci. Dodržujte proto jejich pokyny.

   • V případě, že se rozhodnete pro sousedskou výpomoc, domluvte se na pravidlech.  Ujistěte se, že dobře rozumíte očekáváním člověka, kterému chcete pomoci. 
   • Nesuplujte profesionály. Držte si hranice ve vztahu.