Pro dobrovolníky

Věříme, že studenti by měli být aktivními občany a dobrovolnictví je jednou ze skvělých příležitostí, jak měnit prostředí kolem tebe. Naše Dobrovolnické centrum je prvním českým univerzitním centrem, které sdružuje aktivní studenty a zprostředkovává jim dobrovolnické příležitosti. Centrum pomáhá studentům a zaměstnancům UP zorientovat se v nabídce organizací, jež s dobrovolníky spolupracují a získat tak zkušenosti s koordinovanou pomocí dalším lidem. Co obnáší naše práce?

 • podporujeme dobrovolnictví jako příležitost vlastního seberozvoje a získávání zkušeností
 • koordinujeme poptávku a nabídku dobrovolnických příležitostí pro studenty a zaměstnance UP
 • vzděláváme v oblasti odborných, právních a personálních otázek dobrovolnické činnosti
 • evidujeme a oceňujeme dobrovolnické aktivity studentů a zaměstnanců UP

Seznam aktuálních poptávek organizací po dobrovolnících v souvislosti s ukrajinskou krizí najdete na hlavní stránce Dobrovolnického centra UP.

Aktuální nabídky dobrovolnických příležitostí

Zet-My

hledá dobrovolníky na pomoc při Příměstských odlehčovacích týdnech v termínu 18.–22. 7. a 1.–5. 8. Akce se pořádá pro dospělé a děti od 4 let s kombinovaným, mentálním postižením, včetně osob s poruchou autistického spektra, přičemž záměrem je odlehčit pečující rodině od náročné a nepřetržité péče v letních měsících, kdy postrádají podporu ze strany školních zařízení. Dobrovolníci budou pomáhat kmenovým pracovníkům v oblasti péči o klienty.


Maltézská pomoc, o.p.s.

hledá dobrovolníky, kteří by pomohli s péčí o osoby se zdravotním postižením a s celou organizací Setkání vozíčkářů na Velehradě. Akce se koná 2. až 5. července 2022. Náplní dobrovolnické činnosti bude pomoc s přípravou zázemí pro klienty, školení v péči o klienty a doprovázení klienta, který vám bude svěřen po celou dobu akce (mezi 3./4. až 5. červencem). Dobrovolníkům bude zajištěna strava a ubytování v místních ZŠ.


Amelie, z. s.

Hledá dobrovolníky pro pomoc v olomouckém Centru Amelie pomáhajícím dospělým onkologicky nemocným a jejich blízkým. Dobrovolníci pomáhají při skupinových tvořivých nebo pohybových aktivitách, s arteterapií, pohybovými aktivitami, výtvarnými a rukodělnými technikami, hudebními aktivitami a společnými výlety. Dobrovolnická příležitost se realizuje každé úterý odpoledne v centru Olomouce. 


Fotbal pro rozvoj - Liga férového fotbalu

Hledá dobrovolníky pro fotbalový hrací den. Konkrétně se jedná o:

 • mediaci hráčů, tj. vedení diskuzí společně s dohledem již zaškolených organizátorů, zapisování pravidel, score, férových momentů, zpětné vazby
 • organizaci průběhu akce (např. zápis hráčů do prezenční listiny, dohled nad herním vybavením, vylepením bannerů, pomoc s focením průběhu turnaje a plno dalších věcí závislých na situaci)

Turnaje se odehrávají každý první pátek v měsíci.
Při dlouhodobé spolupráci je možné získat benefity jako např. zahraniční stáže, workshopy, vzdělávání apod.


Člověk v tísni, o.p.s.

Hledá dobrovolníka na výuku češtiny pro dvě klientky z Ukrajiny v tíživé sociální situaci. Výuka by probíhala osobně či online podle domluvy spíše v odpoledních hodinách, ideálně alespoň 2x týdně. Člověk v tísni hledá dobrovolníka se znalostí ukrajinštiny a s pedagogickou praxí, nejlépe alespoň s ukončeným bakalářským vzděláním.


Rodinné centrum Heřmánek

Hledá dobrovolníky

 • pro doučování dívky v 8. třídě (především český jazyk). Dobrovolnická příležitost bude probíhat v domácím prostředí dívky dle domluvy na základě časových možností obou stran.
 • na individuální doučování angličtiny v rodinném prostředí. Pomoc je zaměřená na potřebné rodiny rodičů samoživitelů a rodiny se 4 a více dětmi (obvykle ve 4.–7. třídě). Dobrovolnická příležitost se realizuje podle časových a logistických možností dobrovolníka.

Charita Olomouc - Středisko psychosociální pomoci sv. Vincence a Kryštofa

Hledá dobrovolníka na doprovod 5letého chlapce do školky v Kostelci na Hané. Doprovod by probíhal každý den (do konce školního roku). V případě možností dobrovolníka rodina uvítá i další pomoc v domácnosti.


SPOLU Olomouc, z. ú.

Hledá dobrovolníka, který by byl jistým parťákem aktivnímu a sportovně založenému pětatřicetiletému muži s lehkým stupněm mentálního postižení. Tento muž by s dobrovolníkem rád našel sportovní skupinu, do které by spolu s ním docházel. Jedná se o časové možnosti ve středy, nejdříve od 15:30 hodin.


Rodinné centrum Provázek

Hledá dobrovolníky:

 • na hlídání a péči o děti (zejména 1-3 roky) v průběhu programů pro rodiče. Dále na výpomoc při přípravě či realizaci kreativních a zábavných aktivit pro děti (hry, dramatizace pohádek, zpěv, tanec aj.). Jedná se o pondělky a středy odpoledne (8:30–11:30).
 • pro výpomoc při pořádání letních příměstských táborů v Olomouci, pro děti ve věku od 6–11 let. Aktivity typu výlety do okolí Olomouce, hry a soutěže v parku apod.
 • z řad studentů pedagogických oborů či jejich absolventů pro zapojení se do dobrovolnické příležitosti při trávení volného času s ukrajinskými dětmi ve věku 1. stupně ZŠ. Dobrovolnická příležitost se realizuje každý pátek mezi 9 a 11 hod. zhruba 1–1,5 hod. podle domluvy.

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit

Nabízí příležitost zapojit se do dobrovolnického projektu workcamp (v zahraničí či ČR): 

 • skupina dobrovolníků, kteří společně pracují, tráví volný čas a poznávají okolí s místními obyvateli
 • 1 až 3 týdny 
 • 6 hod./den po dobu 5 dní/týden

Není potřeba zvláštní kvalifikace nebo předchozí zkušenosti. Práce je neplacená a lze se zapojit do práce pro komunitu, opravy památek, pomoc lidem či přírodě aj. Dále je možné se zapojit i do vedení workcampu. Zde je podmínkou povinné školení (probíhá ve 2 termínech) a zaplacení poplatku.


Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

Hledá dobrovolníky pro:

 • zkrášlování a údržbu galerie v přírodě: péče o umělecká díla, herní prvky a mobiliář, sečení trávy a hrabání;
 • obsluhu stanoviště pro děti, která jsou na akcích pro rodiče s dětmi.

Dobrovolnické příležitosti se realizují během celého roku, obvykle o víkendu, dle časových možností dobrovolníka.


TyfloCentrum Pardubice

Hledá:

 • Dobrovolníka pro 25letého muže se zrakovým postižením, který studuje na UPCE. Hledá parťáka (muže) podobného věku, se kterým by mohl realizovat volnočasové aktivity. Na základě domluvy se může jednat např. o návštěvu kulturních akcí (koncerty, kino), popovídání v restauraci apod. Frekvence a čas setkání po vzájemné domluvě, přibližně 1x – 4x měsíčně. Místo setkávání by bylo v Pardubicích.

 • Dobrovolnici pro 82letou nevidomou paní, která má zájem o společné popovídání, předčítání letáků, případně krátké procházky, drobné nákupy apod. Frekvence a čas setkání po vzájemné domluvě, nejlépe 1x týdně v pátek odpoledne na 1-2 hodiny. Věk dobrovolnice optimálně 16 - 30 let. Místo setkávání v Pardubicích.

 • Dobrovolníka mluvící česky i mongolsky pro paní se zrakovým postižením z Pardubic. Paní mluví mongolsky a velmi jí chybí kontakt s lidmi. Přeje si někoho, s kým by si mohla popovídat ve svém jazyce (mongolština). Někoho, kdo by ji doprovodil na aktivity TyfloCentra Pardubice a tlumočil jí během aktivity z mongolštiny do češtiny a naopak. Stačí na úrovni začátečníka. Frekvence setkání dle vzájemné domluvy a možností dobrovolníka. Věk ani pohlaví není rozhodující, důležité jsou vzájemné sympatie.

 • Dobrovolníka pro paní se zrakovým postižením z Pardubic, 46 let. Paní hledá parťáka na projížďky na dvojkole do okolí Pardubic od jara 2022, přibližně 1x týdně odpoledne až navečer, případně o víkendu. Dobrovolník by byl dopředu zaškolen.

 • Dobrovolníka pro paní se zrakovým postižením, cca 40 let, žijící v Luži. Paní by potřebovala někoho, s kým by mohla šít a tvořit přímo v Luži. Frekvence a čas setkávání po vzájemné domluvě.

 • Dobrovolníka pro nevidomého pána, 91let, žijícího v Pardubicích. Pán hledá někoho na předčítání knihy a článků o koních a na popovídání. Frekvence a čas setkání po vzájemné domluvě, přibližně 2 – 4x měsíčně.


ZŠ Přerov

Hledáme dobrovolníky na doučování dvou dívek, které chodí do 7. a 8. třídy základní školy. Předmětem doučování je český jazyk a matematika. Dobrovolnická aktivita se realizuje v Přerově na základní škole, dle časových možností dobrovolníka, alespoň 1 hodinu 2x týdně pro každou z dívek. Hledáme spíše studenty pedagogické fakulty, ale není to podmínkou.


Terapeutická linka Sluchátko

Hledá dobrovolníky, kteří by poskytovali psychoterapii po telefonu klientům, kteří se ocitli v krizi. Dobrovolnická příležitost je vhodná pro absolventy tak i frekventanty posledního ročníku splňující 70% předepsaných hodin akreditovaného výcviku, pro které by práce na lince mohla být vítanou příležitostí k rozšíření své praxe.

Dobrovolnická aktivita se realizuje v přirozeném prostředí dobrovolníka dle jeho časových možností alespoň 1 hodinu týdně.


JITRO Olomouc, o.p.s.

Hledá dobrovolníky do denního stacionáře pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením jako doprovod klientů (z nichž jsou imobilní a používají invalidní vozík) na výlety do města (například do kina, restaurace, muzea, cukrárny). Pomoc je realizována ve středy v dopoledních hodinách od 8:30 do 12:00 hod. Dále hledáme dobrovolníky na doprovod klientů na rehabilitační plavání, které se koná ve čtvrtky od 12:30 do 14:15 hod. Dobrovolnická aktivita se realizuje v Olomouci dle časových možností dobrovolníka.


Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

Hledá dobrovolníky na výpomoc v následujících aktivitách:

 • Volnočasové aktivity s klienty (hraní her, doprovod na volnočasové aktivity, vycházky v okolí, společnost v domácnosti klienta) .

Dobrovolnická aktivita se realizuje v Olomouci dle časových možností dobrovolníka.


Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) 

Hledá dobrovolníky pro distanční doučování žáků – dětí migrantů. Děti navštěvují základní školu a mají velmi různorodou znalost češtiny, účelem je mimo jiné rozšiřování komunikačních dovedností a slovní zásoby. Dle individuálních potřeb jednotlivých dětí také vypomáhání i s jinými předměty. Zkušenost práce s dětmi či pedagogické vzdělání není podmínkou spíše výhodou.

Dobrovolnická aktivita se realizuje dle časových možností dobrovolníka alespoň 1,5–2 hodiny týdně.


Bílý kruh bezpečí

Poradna pro oběti trestných činů Bílý kruh bezpečí v Olomouci přijímá nové dobrovolníky na pozice psychosociálních a právních poradců. Podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání (Bc., Mgr.) v oborech právo, psychologie, sociální práce, pedagogika apod. Dále hledáme také dobrovolníky s ukončeným středoškolským vzděláním na pozici asistent na příjmu klientů.


V případě zájmu o jakoukoliv spolupráci pošlete prosím e-mail na adresu dobrovolnictvi@upol.cz.

Kde je o dobrovolníky zájem?

Přehled organizací nabízejících dobrovolnické příležitosti prostřednictvím Dobrovolnického centra UP:

Academia Film Olomouc
www.afo.cz
Dobrovolnické příležitosti: kultura

Amelie, z. s.
www.amelie-zs.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Arcidiecézní charita Olomouc
www.acho.charita.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Bílý kruh bezpečí
www.bkb.cz
Dobrovolnické příležitosti: právní a psychologické poradenství

Czechitas z. s.
www.czechitas.cz
Dobrovolnické příležitosti: vzdělávací aktivity

Člověk v tísni, o. p. s.
www.clovekvtisni.cz
Dobrovolnické příležitosti: doučování dětí (online nebo osobně) v rodinách, se kterými spolupracujeme

DW7
www.divadlonacucky.cz
Dobrovolnické příležitosti: kultura

Fakultní nemocnice Olomouc
www.fnol.cz
Dobrovolnické příležitosti: nemocniční zařízení

Charita Olomouc
www.olomouc.charita.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit
www.inexsda.cz
Dobrovolnické příležitosti: děti a mládež, humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

JAN - Jdeme autistům naproti, z. s.
www.jan-olomouc.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby, děti a mládež

JITRO OLOMOUC, o. p. s.
www.jitro-olomouc.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

KAPPA-HELP, z. s.
www.kappa-help.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby, preventivní aktivity

Maltézská pomoc, o. p. s.
www.maltezskapomoc.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Mary's Meals ČR
www.marysmeals.cz
Dobrovolnické příležitosti: humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Nejste sami - mobilní hospic, z. ú.
www.nejstesami.eu
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Potravinová banka v Olomouckém kraji z. s.
www.pbolomouc.cz
Dobrovolnické příležitosti: humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

RC Heřmánek
www.rc-hermanek.cz
Dobrovolnické příležitosti: děti a mládež

Rodinné centrum Provázek z. s.
www.rcprovazek.cz
Dobrovolnické příležitosti: děti a mládež

Sdružení D, z. ú.
www.sdruzenid.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby, preventivní aktivity

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsaný spolek - Oblastní odbočka Olomouc (SONS ČR, z. s. - OO Olomouc)
www.sons.cz/olomouc
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s.
www.slunakov.cz
Dobrovolnické příležitosti: životní prostředí / ekologie

Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc
www.ranapece.cz/olomouc1
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.
www.tyflocentrum-ol.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Univerzita Palackého v Olomouci
www.upol.cz
Dobrovolnické příležitosti: univerzitní akce

Zet-My
www.zet-my.cz
Dobrovolnické příležitosti: homesharing, péče o handicapované děti

Přehled zpracován k 20. 8. 2020

Zásady pro dobrovolnickou činnost

Chcete se zapojit jako dobrovolník?

Zvažte své možnosti:

 • Zamyslete se nad tím, co umíte. Co můžete nabídnout?
 • Zvažte své časové možnosti.
 • Všímejte si potřeb svých sousedů.
 • Seznamte se s aktuální poptávkou organizací. Využijte FB nebo webové portály.
 • Kontaktujte poskytovatele sociálních služeb ve své obci nebo místní samosprávu.

Zdraví je prioritou:

 • Sledujte svůj zdravotní stav.
 • Respektujte doporučení a dodržujte bezpečnostní opatření.
 • Myslete na psychohygienu. Udržujte se v dobré psychické a fyzické kondici.

Základní pravidla spolupráce:

 • Respektujte nastavená pravidla práce organizací. Spolupracujte s koordinátorem dobrovolníků. Nebojte se klást otázky a sdílet své obavy. Včas avizujte těžkosti nebo problémové situace.
 • Dobrovolník není zaměstnanec, ale rozhodně má zodpovědnost vůči organizaci. Dodržujte proto jejich pokyny. 
 • V případě, že se rozhodnete pro sousedskou výpomoc, domluvte se na pravidlech.  Ujistěte se, že dobře rozumíte očekáváním člověka, kterému chcete pomoci. 
 • Nesuplujte profesionály. Držte si hranice ve vztahu.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)