Pro dobrovolníky

Věříme, že studenti by měli být aktivními občany a dobrovolnictví je jednou ze skvělých příležitostí, jak měnit prostředí kolem tebe. Naše Dobrovolnické centrum je prvním českým univerzitním centrem, které sdružuje aktivní studenty a zprostředkovává jim dobrovolnické příležitosti. Centrum pomáhá studentům a zaměstnancům UP zorientovat se v nabídce organizací, jež s dobrovolníky spolupracují a získat tak zkušenosti s koordinovanou pomocí dalším lidem. Co obnáší naše práce?

 • podporujeme dobrovolnictví jako příležitost vlastního seberozvoje a získávání zkušeností
 • koordinujeme poptávku a nabídku dobrovolnických příležitostí pro studenty a zaměstnance UP
 • vzděláváme v oblasti odborných, právních a personálních otázek dobrovolnické činnosti
 • evidujeme a oceňujeme dobrovolnické aktivity studentů a zaměstnanců UP

Aktuální nabídky dobrovolnických příležitostí

Potravinová banka v Olomouckém kraji, z.s.

Hledáme dobrovolníky pro pomoc při třídění ve skladu Potravinové banky v Řepčíně v Olomouci. Třídění potravin probíhá každý den v týdnu, kromě úterý, od 8:00 do 15:30.


Amelie, z. s.  

Hledáme dobrovolníky pro pomoc v olomouckém Centru Amelie pomáhajícím dospělým onkologicky nemocným a jejich blízkým. Proškolení dobrovolníci pomáhají při skupinových tvořivých nebo pohybových aktivitách, s arteterapií, pohybovými aktivitami, výtvarnými a rukodělnými technikami, hudebními aktivitami a společnými výlety. Dobrovolnická příležitost se realizuje každé úterý odpoledne v centru Olomouce. Školení probíhá v dubnu a v říjnu. 
Mimo školení lze také pomáhat v rámci aktivit například s fundraisingem, mikulášskou nadílkou, prodejem a výrobou na vánočních trzích, pomoc s programem v centru, pomoc při výletech aj. 


Fakultní nemocnice Olomouc 

 • Hledáme dobrovolníky, kteří by nám pomohli v ambulantní klinice s doručením kávy a čaje mezi 9:00–11:45 (pouze na jednu hodinu) ve spolupráci s českým dobrovolníkem. Dobrovolníci musí absolvovat školení v českém jazyce. Každý dobrovolník musí v říjnu a dubnu absolvovat speciální výcvik. Bez tohoto školení se dobrovolník může zapojit do aktivit ve středisku Amelie (viz popis výše).
 • V pondělí 5.12. mezi 8:00 a 15:00 pořádá Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice Olomouc Mikulášskou nadílku. Poptává proto Mikulášské družinky, dobrovolníky v převlecích - Mikuláše, čerty a anděly, kteří by navštívili naše pacienty. Dobrovolníci budou pacientům rozdávat připravené dárky. Kostým je třeba mít vlastní! Účast je možná klidně jen na část dne – dopoledne či odpoledne.


Rodinné centrum Heřmánek 

Hledáme dobrovolníky na: 

 • pomoc s pohlídáním chlapce předškolního věku 1x týdně, dle domluvy
 • výpomoc s doučováním integrovaného chlapce v 5. třídě s poruchou autistického spektra
 • pomoc ukrajinské mamince každé pondělí vyzvednout syna (7 let) ve 13 hod ze školy, doprovodit jej na kroužek, který začíná ve 13:45, zde počkat hodinu a doprovodit jej na druhý kroužek, který začíná v 16 hodin. Dobrovolnická příležitost se realizuje v Olomouci. Celková časová náročnost cca 3 hodiny /13 - 16h. Není požadováno zvládání ukrajinského ani ruského jazyka
 • doučování českého jazyka u ukrajinského chlapce v 5.třídě/ 1x týdně dle dohody
 • doučování matematiky pro dívku v 8. třídě/ 1x týdně
 • pomoc při jednorázových akcích pro rodiny s dětmi,
 • pomoc při charitativním bazaru dne 23. a 26. 11.,
 • pomoc při propagaci aktivit RC Heřmánek na sociálních sítích, s administrativní prací cca 5h/ týden s možností pokračování spolupráce na DPP v budoucnu.

Dobrovolnické příležitosti se realizují v Olomouci dle časových možností dobrovolníka.


Rodinné centrum Provázek

Hledáme studenty pedagogických a sociálních oborů či jejich absolventy, pro zapojení se do dobrovolnické příležitosti při trávení volného času s ukrajinskými dětmi, od batolecího věku, do 1. stupně ZŠ (včetně). Jedná se o pomoc a dohled nad dětmi, v době probíhajícího kurzu Čj se službou hlídání dětí (rodiče dětí jsou v místě).
Dobrovolnická příležitost se realizuje každou středu, v 8–10 hod. a 15–17 hod. a dále v pátek, 8.30–11.30 hod. Jedná se vždy o dobu 1,5 až 3 hodiny, dle individuální domluvy.


Arcidiecézní charita Olomouc

Hledáme dobrovolníky, kteří by pomáhali ve skladu materiální pomoci dle svých časových možností (především v pondělí, středu, pátek mezi 11 a 16 hodinou). Dobrovolníci by třídili a ukládali zboží (hygiena, oblečení, hračky, aj.). Dobrovolnická příležitost se realizuje na adrese: 1. máje 1, 779 00 Olomouc (Sklad materiální pomoci při KACPU - vchod do skladu z ulice Koželužská)a je vhodná pro muže i ženy.


Chráněné bydlení Domova Daliborka v Prostějově (cílová skupina – lidé s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením)

hledá dobrovolníka :

 • pro klienta (muže) - sportovně založeného dobrovolníka na vyjížďky na kole nebo delší procházky (cílené měření kroků)
 • pro klienty (ženy) - hledáme dobrovolníka na společné trávení volného času. Jednalo by se o návštěvu kulturních akcí, kina, cukrárny, muzea apod. v odpoledních hodinách
 • pro klienta (ženu) - hledáme dobrovolníka, kterého baví fotografování. Klientka používá svůj mobilní telefon a kapesní fotoaparát a pravidelně se účastní fotografické soutěže. Ráda by se ve fotografování zlepšila.

Dobrovolnická aktivita se realizuje v Prostějově. Osobní setkání nutností. 


Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS)

 • Hledáme dobrovolníka: který by doprovázel nevidomý pár z Ukrajiny na nákup, procházku a další potřebná místa. Pro výkon dobrovolnické činnosti je vítaná znalost ukrajinského, případně ruského jazyka. Dobrovolnická příležitost se realizuje v Olomouci dle časových možností dobrovolníka. Školení organizací SONS zajištěno.

Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.

Hledáme dobrovolníky, kteří by rádi trávili aktivní čas se seniory. Jedná se o náplň volného času seniora (čtení aj.). Dobrovolnická příležitost se realizuje v domácím prostředí klienta podle časových možností dobrovolníka v rámci Olomouce a okolí.  Vzdělání a speciální dovednosti dobrovolníka nejsou vyžadovány.


Tyflocentrum Pardubice, o.p.s.

Hledá:

 • dobrovolníka pro 25letého muže se zrakovým postižením, který studuje na UPCE. Hledá parťáka, podobného věku, se kterým by mohl realizovat volnočasové aktivity. Například kulturní akce, koncerty, kino, zajít popovídat do restaurace, koncerty, apod. Záleží na domluvě. Frekvence a čas setkání po vzájemné domluvě, přibližně 1x – 4x měsíčně. Místo setkávání Pardubice. 
 • dobrovolnici pro 82letou nevidomou paní z Pardubic. Paní má zájem o společné popovídání, předčítání letáků, případně krátké procházky, drobné nákupy, apod. Frekvence a čas setkání po vzájemné domluvě, nejlépe 1x týdně v pátky odpoledne, na 1 - 2 hodiny. Věk dobrovolnice nejlépe 16 - 30 let. Místo setkávání Pardubice.
 • dobrovolníka či dobrovolnici pro 47letého muže se zrakovým postižením z Chrudimi. Hledá někoho, s kým by mohl vyjet na výlet na různá místa v ČR, např. do Kopřivnice, do muzeí automobilů apod. Frekvence a čas setkání po vzájemné domluvě, přibližně 1x za 2 měsíce na pravděpodobně na celý den. Sraz by byl převážně z Pardubic.
 • dobrovolníka či dobrovolnici pro jednoho až tři uživatele se zrakovým postižením, kteří potřebují trénovat po telefonu, případně osobně základy angličtiny. Délka a frekvence telefonních kontaktů dle vašich možností a vzájemné domluvy. 

Zaškolení dobrovolníků organizací samozřejmostí.


Zet - My, z. s.

 • Hledáme do terénní odlehčovací služby dobrovolníky k lidem s postižením, se kterými naši asistenti tráví čas nejčastěji venku, v přírodě, na procházkách nebo kávě. Společně strávený čas klienty obohacuje o nové zážitky a umožňuje jim navázat nové vztahy.
 • Hledáme do nového projektu Šance na samostatnost všech dětí s postižením dobrovolníky, kteří jeden čtvrtek v měsíci od 16.30 do 18.30 poskytnou podporu dětem s postižením v naší herně, zatímco rodiče bude ve svépomocných skupinách nacházet možnosti podpory ze stran odborníků, sdílení vlastních úspěchů, společné hledání cest k samostatnosti a definování dalšího směru buducnosti dítěte a rodiny.

Potravinová banka v Olomouckém kraji, z.s.

Hledáme dobrovolníky pro

 • pomoc při třídění ve skladu Potravinové banky v Řepčíně v Olomouci. Třídění potravin probíhá každý den v týdnu, kromě úterý, od 8:00 do 15:30;
 • pomoc při organizaci Sbírky potravin 12.11. 2022 (9:00–18:00 hod) . Dobrovolnická příležitost zahrnuje pomoc v obchodech při propagaci akce (rozdávání letáků) a sběru potravin od zákazníků.

Amnesty International

Hledáme dobrovolné lektory lidskoprávních workshopů olomoucké skupinky Amnesty International. Jedná se o výuku workshopů na druhých stupních základních škol a středních škol. Je to příležitost pro studenty, aby si mohli prohloubit znalosti v lidskoprávní tématice a zároveň zlepšit svoje komunikační a prezentační dovednosti.

Více informací naleznete zde: www.amnesty.cz/lektori.


Fotbal pro rozvoj - Liga férového fotbalu

Hledáme dobrovolníky pro fotbalový hrací den. 

Konkrétně se jedná o:

 • organizaci průběhu akce (např. zápis hráčů do prezenční listiny, dohled nad herním vybavením, vylepením bannerů, pomoc s focením průběhu turnaje apod);
 • mediaci hráčů (tj. vedení diskuzí společně s dohledem již zaškolených organizátorů, zapisování pravidel, score, férových momentů, zpětné vazby).

Turnaje se odehrávají každý první pátek v měsíci.

Při dlouhodobé spolupráci je možné získat benefity jako např. zahraniční stáže, workshopy, vzdělávání apod.


Charita Olomouc - Středisko psychosociální pomoci sv. Vincence a Kryštofa

Hledáme dobrovolníka na doprovod 5letého chlapce do školky v Kostelci na Hané. Doprovod by probíhal každý den (do konce školního roku). V případě možností dobrovolníka rodina uvítá i další pomoc v domácnosti.


Rodinné centrum Provázek

Hledáme dobrovolníky:

 • na hlídání a péči o děti (zejména 1-3 roky) v průběhu programů pro rodiče. Dále na výpomoc při přípravě či realizaci kreativních a zábavných aktivit pro děti (hry, dramatizace pohádek, zpěv, tanec aj.). Jedná se o pondělky a středy odpoledne (8:30–11:30).
 • z řad studentů pedagogických oborů či jejich absolventů pro zapojení se do dobrovolnické příležitosti při trávení volného času s ukrajinskými dětmi ve věku 1. stupně ZŠ. Dobrovolnická příležitost se realizuje každý pátek mezi 9 a 11 hod. zhruba 1–1,5 hod. podle domluvy.

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit

Nabízíme příležitost zapojit se do dobrovolnického projektu workcamp (v zahraničí či ČR): 

 • skupina dobrovolníků, kteří společně pracují, tráví volný čas a poznávají okolí s místními obyvateli
 • 1 až 3 týdny 
 • 6 hod./den po dobu 5 dní/týden

Není potřeba zvláštní kvalifikace nebo předchozí zkušenosti. Práce je neplacená a lze se zapojit do práce pro komunitu, opravy památek, pomoc lidem či přírodě aj. Dále je možné se zapojit i do vedení workcampu. Zde je podmínkou povinné školení (probíhá ve 2 termínech) a zaplacení poplatku.


Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

Hledáme dobrovolníky pro:

 • zkrášlování a údržbu galerie v přírodě: péče o umělecká díla, herní prvky a mobiliář, sečení trávy a hrabání;
 • obsluhu stanoviště pro děti, která jsou na akcích pro rodiče s dětmi.

Dobrovolnické příležitosti se realizují během celého roku, obvykle o víkendu, dle časových možností dobrovolníka.


TyfloCentrum Pardubice

Hledáme:

 • Dobrovolníka pro 47letého muže se zrakovým postižením z Chrudimi. Hledá někoho, s kým by mohl vyjet na výlet na různá místa v ČR, např. do Kopřivnice, do muzeí automobilů, apod. Frekvence a čas setkání po vzájemné domluvě, přibližně 1x za 2 měsíce na pravděpodobně celý den. Společně by se vyjíždělo převážně z Pardubic.
 • Dobrovolníka pro 25letého muže se zrakovým postižením, který studuje na UPCE. Hledá parťáka (muže) podobného věku, se kterým by mohl realizovat volnočasové aktivity. Na základě domluvy se může jednat např. o návštěvu kulturních akcí (koncerty, kino), popovídání v restauraci apod. Frekvence a čas setkání po vzájemné domluvě, přibližně 1x–4x měsíčně. Místo setkávání by bylo v Pardubicích.
 • Dobrovolnici pro 82letou nevidomou paní, která má zájem o společné popovídání, předčítání letáků, případně krátké procházky, drobné nákupy apod. Frekvence a čas setkání po vzájemné domluvě, nejlépe 1x týdně v pátek odpoledne na 1–2 hodiny. Věk dobrovolnice optimálně 16–30 let. Místo setkávání v Pardubicích.
 • Dobrovolníka pro paní se zrakovým postižením, cca 40 let, žijící v Luži. Paní by potřebovala někoho, s kým by mohla šít a tvořit přímo v Luži. Frekvence a čas setkávání po vzájemné domluvě.
 • Dobrovolníka pro nevidomého pána, 91let, žijícího v Pardubicích. Pán hledá někoho na předčítání knihy a článků o koních a na popovídání. Frekvence a čas setkání po vzájemné domluvě, přibližně 2–4x měsíčně.

Terapeutická linka Sluchátko

Hledáme dobrovolníky, kteří by poskytovali psychoterapii po telefonu klientům, kteří se ocitli v krizi. Dobrovolnická příležitost je vhodná pro absolventy tak i frekventanty posledního ročníku splňující 70% předepsaných hodin akreditovaného výcviku, pro které by práce na lince mohla být vítanou příležitostí k rozšíření své praxe.

Dobrovolnická aktivita se realizuje v přirozeném prostředí dobrovolníka dle jeho časových možností alespoň 1 hodinu týdně.


JITRO Olomouc, o.p.s.

Hledáme dobrovolníky do denního stacionáře pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením jako doprovod klientů (z nichž jsou imobilní a používají invalidní vozík) na výlety do města (například do kina, restaurace, muzea, cukrárny). Pomoc je realizována ve středy v dopoledních hodinách od 8:30 do 12:00 hod. Dále hledáme dobrovolníky na doprovod klientů na rehabilitační plavání, které se koná ve čtvrtky od 12:30 do 14:15 hod. Dobrovolnická aktivita se realizuje v Olomouci dle časových možností dobrovolníka.


Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) 

Hledáme dobrovolníky pro distanční doučování žáků – dětí migrantů. Děti navštěvují základní školu a mají velmi různorodou znalost češtiny, účelem je mimo jiné rozšiřování komunikačních dovedností a slovní zásoby. Dle individuálních potřeb jednotlivých dětí také vypomáhání i s jinými předměty. Zkušenost práce s dětmi či pedagogické vzdělání není podmínkou spíše výhodou.

Dobrovolnická aktivita se realizuje dle časových možností dobrovolníka alespoň 1,5–2 hodiny týdně.


Bílý kruh bezpečí

Poradna pro oběti trestných činů Bílý kruh bezpečí v Olomouci přijímá nové dobrovolníky na pozice psychosociálních a právních poradců. Podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání (Bc., Mgr.) v oborech právo, psychologie, sociální práce, pedagogika apod. Dále hledáme také dobrovolníky s ukončeným středoškolským vzděláním na pozici asistent na příjmu klientů.


V případě zájmu o jakoukoliv spolupráci pošlete prosím e-mail na adresu dobrovolnictvi@upol.cz.

Dobrovolnictví v souvislosti s válkou na Ukrajině

Rodinné centrum Provázek

Hledá studenty pedagogických a sociálních oborů či jejich absolventy, pro zapojení se do dobrovolnické příležitosti při trávení volného času s ukrajinskými dětmi, od batolecího věku, do 1. stupně ZŠ (včetně). Jedná se o pomoc a dohled nad dětmi, v době probíhajícího kurzu Čj se službou hlídání dětí (rodiče dětí jsou v místě).
Dobrovolnická příležitost se realizuje každou středu, v 8–10 hod. a 15–17 hod. a dále v pátek, 8.30–11.30 hod. Jedná se vždy o dobu 1,5 až 3 hodiny, dle individuální domluvy.


Kde je o dobrovolníky zájem?

Přehled organizací nabízejících dobrovolnické příležitosti prostřednictvím Dobrovolnického centra UP:

Academia Film Olomouc
www.afo.cz
Dobrovolnické příležitosti: kultura

Amelie, z. s.
www.amelie-zs.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Arcidiecézní charita Olomouc
www.acho.charita.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Bílý kruh bezpečí
www.bkb.cz
Dobrovolnické příležitosti: právní a psychologické poradenství

Czechitas z. s.
www.czechitas.cz
Dobrovolnické příležitosti: vzdělávací aktivity

Člověk v tísni, o. p. s.
www.clovekvtisni.cz
Dobrovolnické příležitosti: doučování dětí (online nebo osobně) v rodinách, se kterými spolupracujeme

DW7
www.divadlonacucky.cz
Dobrovolnické příležitosti: kultura

Fakultní nemocnice Olomouc
www.fnol.cz
Dobrovolnické příležitosti: nemocniční zařízení

Charita Olomouc
www.olomouc.charita.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit
www.inexsda.cz
Dobrovolnické příležitosti: děti a mládež, humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

JAN - Jdeme autistům naproti, z. s.
www.jan-olomouc.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby, děti a mládež

JITRO OLOMOUC, o. p. s.
www.jitro-olomouc.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

KAPPA-HELP, z. s.
www.kappa-help.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby, preventivní aktivity

Maltézská pomoc, o. p. s.
www.maltezskapomoc.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Mary's Meals ČR
www.marysmeals.cz
Dobrovolnické příležitosti: humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Nejste sami - mobilní hospic, z. ú.
www.nejstesami.eu
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Potravinová banka v Olomouckém kraji z. s.
www.pbolomouc.cz
Dobrovolnické příležitosti: humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

RC Heřmánek
www.rc-hermanek.cz
Dobrovolnické příležitosti: děti a mládež

Rodinné centrum Provázek z. s.
www.rcprovazek.cz
Dobrovolnické příležitosti: děti a mládež

Sdružení D, z. ú.
www.sdruzenid.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby, preventivní aktivity

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsaný spolek - Oblastní odbočka Olomouc (SONS ČR, z. s. - OO Olomouc)
www.sons.cz/olomouc
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s.
www.slunakov.cz
Dobrovolnické příležitosti: životní prostředí / ekologie

Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc
www.ranapece.cz/olomouc1
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.
www.tyflocentrum-ol.cz
Dobrovolnické příležitosti: sociální služby

Univerzita Palackého v Olomouci
www.upol.cz
Dobrovolnické příležitosti: univerzitní akce

Zet-My
www.zet-my.cz
Dobrovolnické příležitosti: homesharing, péče o handicapované děti

Přehled zpracován k 20. 8. 2020

Zásady pro dobrovolnickou činnost

Chcete se zapojit jako dobrovolník?

Zvažte své možnosti:

 • Zamyslete se nad tím, co umíte. Co můžete nabídnout?
 • Zvažte své časové možnosti.
 • Všímejte si potřeb svých sousedů.
 • Seznamte se s aktuální poptávkou organizací. Využijte FB nebo webové portály.
 • Kontaktujte poskytovatele sociálních služeb ve své obci nebo místní samosprávu.

Zdraví je prioritou:

 • Sledujte svůj zdravotní stav.
 • Respektujte doporučení a dodržujte bezpečnostní opatření.
 • Myslete na psychohygienu. Udržujte se v dobré psychické a fyzické kondici.

Základní pravidla spolupráce:

 • Respektujte nastavená pravidla práce organizací. Spolupracujte s koordinátorem dobrovolníků. Nebojte se klást otázky a sdílet své obavy. Včas avizujte těžkosti nebo problémové situace.
 • Dobrovolník není zaměstnanec, ale rozhodně má zodpovědnost vůči organizaci. Dodržujte proto jejich pokyny. 
 • V případě, že se rozhodnete pro sousedskou výpomoc, domluvte se na pravidlech.  Ujistěte se, že dobře rozumíte očekáváním člověka, kterému chcete pomoci. 
 • Nesuplujte profesionály. Držte si hranice ve vztahu.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)