Skip to main content

Studentský dobrovolnický den


Buďme součástí probouzejícího se jara!

Let’s be a part of the awakening spring!

V minulém roce jsme zorganizovali první ročník zaměstnaneckého dobrovolnického dne, do něhož se částečně zapojili i studenti. Díky jeho obrovskému úspěchu a zájmu jsme se rozhodli uspořádat čistě studentský dobrovolnický den. Oslovili jsme olomoucké střední školy s nabídkou spolupráce a zveme i vás, studenty univerzity. Pojďme se společně potkat a pečovat o prostředí, ve kterém žijeme.  

Registrace pouze pro studenty UP. 

Last year, we organized the first edition of the Employee Volunteer Day, in which students also partially participated. Thanks to its tremendous success and interest, we have decided to host a purely student Volunteer Day. We reached out to high schools in Olomouc with a cooperation offer, and we also invite you, university students, to join us. Let’s come together and take care of the environment in which we live.

Registration is exclusively for UP students.

Termín: 12. dubna 2024

Date: April 12, 2024

Časový harmonogram:

8:15 Shromáždění, odjezd / odchod na místa určení (Sraz / odjezdové místo: Olomouc – staré autobusové nádraží Tržnice)

8:30 – 9:00 Zahájení dobrovolnických aktivit

12:00 Ukončení dobrovolnických aktivit

12:30 – 13:00 Poděkování/ program

13:00 Ukončení / svoz dobrovolníků zpět do Olomouce

Místa, o která budeme společně pečovat:

 • Sluňákov 
 • Flóra Olomouc a její parky
 • Botanická zahrada 
 • Zahrada Hospic na Sv. Kopečku
 • Hrad Šternberk
 • Fakultní nemocnice Olomouc

Při velkém zájmu budou studenti UP v rámci dobrovolnictví zapojeni i do péče o okolí univerzitních prostor.

Schedule:

8:15 Assembly, departure to designated locations (Meeting / Departure point: Olomouc – old bus station Tržnice)

8:30 – 9:00 Commencement of volunteer activities

12:00 Conclusion of volunteer activities

12:30 – 13:00 Appreciation / program

13:00 Conclusion / transportation of volunteers back to Olomouc

Places we will collectively care for:

 • Sluňákov
 • Flóra Olomouc and its parks
 • Botanical Garden
 • Garden of Hospice on Sv. Kopeček
 • Šternberk Castle
 • University Hospital Olomouc

In case of high interest, UP students will also be involved in volunteering to care for the university premises.