Skip to main content

Pro organizace


Uvažujete o zapojení dobrovolníků?

Analyzujte potřeby:

 • Ujistěte se, že existuje jasná a naléhavá potřeba, na kterou mohou reagovat dobrovolníci.

Zvolte vhodné činnosti pro dobrovolníky:

 • Každému dobrovolníkovi přidělte jednu činnost, dbejte na jasném zadání pokynů a dohlédněte na jejich plnění. Součástí spolupráce by měla být pravidelná vzájemná zpětná vazba.

Koordinátor dobrovolníků:

 • Je důležité mít v organizaci osobu, které bude organizovat práci dobrovolníků.
 • Zajišťuje komunikaci s dobrovolníky, monitoruje jejich práci a případné těžkosti.
 • Oznamuje všechny změny, dbá o informovanost dobrovolníků.  
 • Vede základní evidenci související s dobrovolnickou prací.

  Snižování rizik – ochranná opatření:

  • Zdraví všech zúčastněných je priorita. Analyzujte rizika a hledejte možnosti ochrany.
  • Myslete na psychohygienu dobrovolníků.
  • Zajistěte aktuální informace o vývoji situace, změnách v organizaci či metodách práce.

  Výběr dobrovolníků:

  • Neobávejte se zájemce o dobrovolnictví odmítnout, pokud máte pochybnosti o jejich připravenosti, motivaci či zdravotním stavu.
  • Pro přímou práci s klienty upřednostněte zájemce se zkušeností nebo určitou kvalifikací.