Skip to main content

Pro organizace

Uvažujete o zapojení dobrovolníků?

Analyzujte potřeby:

 • Ujistěte se, že existuje jasná a naléhavá potřeba, na kterou mohou reagovat dobrovolníci.

Zvolte vhodné činnosti pro dobrovolníky:

 • Každému dobrovolníkovi přidělte jednu činnost, dbejte na jasném zadání pokynů a dohlédněte na jejich plnění. Součástí spolupráce by měla být pravidelná vzájemná zpětná vazba.

Koordinátor dobrovolníků:

 • Je důležité mít v organizaci osobu, které bude organizovat práci dobrovolníků.
 • Zajišťuje komunikaci s dobrovolníky, monitoruje jejich práci a případné těžkosti.
 • Oznamuje všechny změny, dbá o informovanost dobrovolníků.  
 • Vede základní evidenci související s dobrovolnickou prací.

Snižování rizik – ochranná opatření:

 • Zdraví všech zúčastněných je priorita. Analyzujte rizika a hledejte možnosti ochrany.
 • Myslete na psychohygienu dobrovolníků.
 • Zajistěte aktuální informace o vývoji situace, změnách v organizaci či metodách práce.

Výběr dobrovolníků:

 • Neobávejte se zájemce o dobrovolnictví odmítnout, pokud máte pochybnosti o jejich připravenosti, motivaci či zdravotním stavu.
 • Pro přímou práci s klienty upřednostněte zájemce se zkušeností nebo určitou kvalifikací.