Skip to main content

Cena rektora UP za dobrovolnictví


Dělat něco pro druhé nad rámec svých povinností, věnovat svůj volný čas i energii pro zlepšení světa kolem nás není úplně samozřejmé. Ale bez dobrovolníků by spousta služeb, akcí i organizací mohla fungovat jen stěží. Univerzita proto klade na dobrovolnictví velký důraz a podporuje ho i každoročním vyhlášením soutěže o Cenu rektora
pro dobrovolníky z řad studentů, absolventů a pracovníků Univerzity Palackého.

Cena rektora pro dobrovolníky se uděluje od roku 2017 studentům a zaměstnancům UP za zásluhy v oblasti dobrovolnictví, kterých dosáhli v příslušném akademickém roce. Cenu získají nejaktivnější dobrovolníci z UP za svou práci a přínos okolí. Dobrovolníka nominuje organizace, u které vykonává dobrovolnickou činnost, Dobrovolnické centrum UP nebo zaměstnanci či studenti UP.

Cena je tradičně udělována v těchto šesti kategoriích:

  • dobrovolnictví pro děti a mládež

  • dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních

  • životní prostředí

  • sociální služby

  • kultura

  • oblast univerzitních akcí

„Myslím, že události z poslední doby, ať už to byla pandemie covidu-19, nebo válka, kterou rozpoutalo Rusko proti Ukrajině, jasně ukázaly, jaký smysl dobrovolnická práce má a jak je potřebná. Jsem velmi rád, že každým rokem přibývá studentů i zaměstnanců naší univerzity, kteří se do těchto aktivit zapojují,“ míní rektor Martin Procházka.

Vyhlášení cen je vždy slavnostní a koná se za účasti zástupců vedení UP. V posledních letech se stalo součástí programu festivalu MeetUP, kterým
univerzita zahajuje akademický rok.

Nominovat můžete jednu i více osob. Jeden nominační list slouží pro jednoho dobrovolníka.