Skip to main content

Dobrovolnické centrum UP


Posláním Dobrovolnického centra UP je zprostředkovat kontakt mezi studentským a akademickým prostředím a institucemi, jež zajišťují pomoc lidem, kteří ji potřebují. Dobrovolnické centrum UP vzniklo v roce 2016 jako první dobrovolnické centrum zřízené univerzitou v České republice. Ve spolupráci se studenty a pracovníky UP a dalšími subjekty podporujeme téma dobrovolnictví jako příležitost vlastního seberozvoje, podporu občanské angažovanosti a plnění tzv. třetí role univerzity.  Díky naší koordinační činnosti nabízíme prostor pro propojení dobrovolnických příležitostí a dobrovolníků ochotných se do těchto aktivit zapojit. Pro zaměstnance a studenty vedeme evidenci dobrovolnických příležitostí organizací, institucí i aktivních občanů převážně z Olomouckého kraje, ale i jiných oblastí. Poskytujeme odborné konzultace pro každého, kdo by chtěl s dobrovolnictvím nějak začít. Díky našim zkušenostem můžeme poradit také v otázkách práva a dobrovolnictví, vzdělávání a motivaci dobrovolníků či fundraisingu dobrovolnických aktivit. V rámci naší činnosti je realizován nábor dobrovolníků z řad studujících a pracujících na UP, kteří budou mít možnost vybrat si z nejrůznějších dobrovolnických příležitostí. Subjekty, jež evidujeme, splňují minimální standardy DC UP, konzultují s námi své dobrovolnické programy / jednorázové akce a ručí za etickou spolupráci s dobrovolníky.

Hlavní činnosti Dobrovolnického centra UP

 • nabízíme možnost uveřejnění dobrovolnických příležitostí organizacím a firmám hledajícím dobrovolníky

 • nabízíme odborné konzultace všem, kdo s dobrovolnictvím plánují začít; stejně tak poskytneme potřebné informace pro studenty, kteří se v diplomových pracích budou dobrovolnictvím zabývat

 • radíme organizacím ve věcech práva a dobrovolnictví, vzdělávání a motivace dobrovolníků a fundraisingu dobrovolnických aktivit

 • pořádáme workshopy a přednášky o občanské společnosti a dobrovolnictví – zejména pro střední a vysoké školy

 • usilujeme o propagaci dobrovolnických aktivit a o následné oceňování dobrovolníků

Kalendář akcí

Další činnosti

Cena za počin roku udělovaná Statutárním městem Olomouc a Cena za DOBROvolnictví udělovaná Ministerstvem vnitra ČR

Pomoc dobrovolníků z řad studentů a zaměstnanců Univerzity Palackého lidem, kteří uprchli před ruskou agresí na Ukrajině, ocenilo město Olomouc jako nejvýznamnější počin roku 2022. Za tuto pomoc obdrželo Dobrovolnické centrum UP i národní cenu za DOBROvolnictví MV ČR, na kterou ji nominoval Olomoucký kraj. Dobrovolnické centrum UP v únoru 2022 roku bezprostředně zareagovalo na ruskou invazi a začalo koordinovat zapojení univerzitních dobrovolníků do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Jen do činnosti Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) se zapojilo na čtyři sta univerzitních studentů a zaměstnanců, kteří odpracovali desetitisíce hodin: pomáhali s provozem, tlumočením nebo hlídáním dětí. Dobrovolnické centrum UP zprostředkovávalo pomoc také přímo na univerzitě, například při hledání ubytování či právní a psychologické podpory.

Háje Františka Palackého jako památka na první zaměstnanecký dobrovolnický den

Podpora dobrovolnictví na Univerzitě Palackého dostala další rozměr. Vůbec poprvé proběhl v říjnu 2023 Zaměstnanecký dobrovolnický den, který univerzita připravila společně s Olomouckým krajem. U příležitosti Dne stromů dobrovolníci z obou institucí vysadili u Mírova a Mutkova háje Františka Palackého s více než 1700 stromy. Pomohli také s přípravou výstaviště Flora či olomoucké zoo na zimu a přispěli k chystanému otevření komunitní zahrady svatokopeckého hospice. Do sázení stromů u vysokoškolských kolejí se zapojili i zahraniční studenti. Na počátku byla myšlenka vysadit stromy jménem Františka Palackého jako součást oslav 450. výročí vzniku olomoucké univerzity. Nápad se nakonec rozrostl do podoby dobrovolnického dne, do kterého se zapojily dvě stovky zaměstnankyň a zaměstnanců Univerzity Palackého a Krajského úřadu Olomouckého kraje.

KDE SE MŮŽEŠ ZAPOJIT?

V průběhu roku pořádáme různé aktivity u nás na univerzitě nebo někde venku, pro děti, pro seniory, zapojujeme se do kulturních a společenských akcí. Zapojit se můžeš do jednorázové akce nebo dlouhodobě, záleží na tvých časových možnostech. Oblast dobrovolnictví si můžeš zvolit podle toho, co tě zajímá.

Děti a mládež

 • organizujeme vzdělávací i zábavné programy pro děti,
 • doučujeme děti ze znevýhodněného prostředí,
 • hrajeme si s nimi

Sociální služby

 • pomáháme v domovech pro seniory,
 • doprovázíme seniory a handicapované,
 • podílíme se na sbírkách pro potravinové banky

Kultura a sport, komunita

 • podílíme se na organizaci kulturních a sportovních událostí,
 • reprezentujeme univerzitu

Životní prostředí

 • uklízíme a zkrášlujeme své okolí,
 • udržujeme komunitní zahrádky

Zdravotnictví

 • doprovázíme nemocné,
 • pomáháme jim krátit dlouhou chvíli v nemocnici

Krize a živelní katastrofy

 • pomáháme v případě mimořádných událostí a nouze tam, kde je to třeba

Dobrovolnické centrum
Univerzity Palackého v Olomouci

dobrovolnictvi@upol.cz

Křížkovského 8
Olomouc 779 00
(Budova Rektorátu)

Provozní doba

Individuální konzultace a koučink na základě předchozí dohody. Kontaktujte nás e-mailem a domluvte si svůj termín! 

Termíny workshopů, přednášek a všech našich skupinových akcí sledujte v Kalendáři nebo na našich sociálních sítích.

Tým dobrovolnického centra

doc. PaeDr. Tatiana Matulayová, PhD.

je garantkou a zakladatelkou dobrovolnického centra. Poskytuje metodickou podporu, supervize a konzultace studentům, zaměstnancům i organizacím, které mají zájem o dobrovolnictví a spolupráci. Spolupodílí se na strategickém plánování. Je hlavní autorkou metodických dokumentů a výzkumných zpráv, které tvoří dobrovolnické centrum. Přináší inspirace a inovace na základě své vlastní tvůrčí a pedagogické činnosti na univerzitách, ale i konkrétních vlastních dobrovolnických zkušeností

Vladimíra Sedláčková

Je manažerka dobrovolnického centra a zároveň také tím, kdo určuje, jakým směrem se dáme. Věnuje se především plánování a organizaci akcí, na kterých ji často můžete potkat. Také spravuje náš rozpočet a plánuje dlouhodobý rozvoj centra tak, aby pro vás bylo co nejužitečnější.

Nika Tótová

Je pro nás v centru velkou posilou při zpracovávání administrativní agendy a organizaci akcí. Je studentkou doktorského studia na OUSHI.

Marie Kaplánková

Jsou různé definice dobrovolnictví a pro každého dobrovolníka je motivace zcela jiná. V Dobrovolnickém centru Univerzity Palackého jsem koordinátorem dobrovolníků. Náplní mé činnosti je organizace, nábor a hodnocení, taktéž motivace a péče o dobrovolníky. Jednou z mých prvních zkušeností s dobrovolnictvím bylo, když jsem jezdila jako vedoucí na farní tábor do lesů bez elektřiny. Třeba už dobrovolničíte, ale vlastně o tom nevíte.

Sandra Šimková

K dobrovolnictví jsem se dostala náhodou přes univerzitní akce UP, kde vypomáhám. Starám se o dobrovolníky a pomáhám jim s propojením s danou organizací, kde by chtěli dobrovolnictví vykonávat. Společně s týmem chystáme různorodé dobrovolnické akce, aby se každý mohl zapojit.