Skip to main content

Videogalerie

Dobrovolnický showreel

Cesta jednoho evakuačního vlaku

Betty Fahrnerová, studentka Filozofické fakulty UP a dobrovolnice, se vydala s kamerou natočit příběh jednoho evakuačního vlaku. „Dostala jsem možnost natočit jako nezávislý kameraman krátký dokument o dobrovolnících, kteří se vydali s pomocí humanitárním vlakem na Ukrajinu. Bylo to v rámci iniciativy Železnice pomáhá. Vlak, který patří Albertu Fikáčkovi, vyjížděl z Bohumína a mířil do ukrajinského města Mostysky přes polskou Přemyšl.

Studentská reportáž: V Olomouckém kraji se otevřelo koordinační centrum

V Olomouci se otevřelo Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině. Na jeho práci se podílejí i dobrovolníci z řad studentů Univerzity Palackého.

Předání cen rektora dobrovolníkům

Pódium na nádvoří Zbrojnice patřilo během festivalu MEET UP nejen hudebníkům, ale také studentům a zaměstnancům Univerzity Palackého, kteří věnují svůj čas nezištné pomoci druhým a kteří mohou být inspirací pro ostatní. Rektor Martin Procházka společně s prorektorem Vítem Procházkou a garantkou Dobrovolnického centra UP Tatianou Matulayovou představili letošní laureáty Ceny rektora pro dobrovolníky a poděkovali jim za jejich činnost.

Lukáš Mada

Natálie Říhová

Martina Zehnálková

Dominik Tomášek

Miroslav Peřina

Matěj Mičulka

Alžběta Fahrnerová