Kontakt

Garantka Dobrovolnického centra UP:
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.
e-mail: dobrovolnictvi@upol.cz

Koordinátorka:
Mgr. Vladimíra Sedláčková
tel.: 585 631 094
e-mail: dobrovolnictvi@upol.cz

WEB: dobrovolnici.upol.cz
FB: facebook.com/DCUPol