Skip to main content

Kontakt

Dobrovolnické centrum UP
+420 585 631 094
dobrovolnictvi@upol.cz

Křížkovského 8
Olomouc 779 00
(Budova Rektorátu)

Garantka:
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.

Koordinátorka:
Mgr. Vladimíra Sedláčková